Speakers
Agenda Day 1
08.45 -09.00 | Opening Speech
09.00-10.30 | Transforming Business and Organization in a VUCA World
เราจะนำท่านไปอัพเดทสิ่งที่เป็นความท้าทายของการดำเนินธุรกิจ และ มาเรียนรู้ร่วมกันว่าสภาวะที่องค์การต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา ในโลกที่เราเรียกว่า “VUCA World” หรือ โลกที่อยู่ในสภาวะที่มี ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) เป็นอย่างไร ที่สำคัญร่วมหาคำตอบว่าเมื่อเราเปลี่ยนผ่านองค์การจากรูปแบบดังเดิมผ่านกระบวนการ Transformation ปัจจุบันองค์การกำลังเผชิญสถานการณ์ใด มี Lesson Learning อะไรที่น่าสนใจและเราจะก้าวต่อไปอย่างไร คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10.30-11.00 | Refreshment Break
11.00-11.45 | Disruptive World: Disruptive Leaders
ผู้นำยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ยิ่ง ในยุค Disruptive World ผู้นำย่อมต้องไวต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งวางแผนในการขับเคลื่อนและพาคนในองค์การฝ่าฟันกระแสคลื่นความไม่แน่นอนที่มากระทบกับองค์การให้ได้ ผู้นำในโลกยุค Disruptive World จึงต้องเป็น Disruptive Leaders คุณลักษณะของผู้นำในแบบที่กล่าวมาเป็นอย่างไร และที่สำคัญจะพัฒนา Disruptive Leaders ขอเชิญมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน
11.45-12.30 | Rethink & Redesigning Work, Workforce and Workplaces in a Disruptive World
ไม่เพียงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลให้ธุรกิจและองค์การต้องปรับเปลี่ยน เพื่อ ให้สามารถเปลี่ยนผ่านและโต้คลื่นกระแส Disruption ได้เท่านั้น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของกำลังคน หรือ คนทำงานในยุคสมัยนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนไป เช่นเดียวกับ แนวคิดการจัดการ Workplace หรือ สถานที่ทำงานก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงกายภาพ เช่น สภาพแวดล้อมเราได้เห็นองค์การที่เน้นความเป็น SMART Workplace มากขึ้น รวมไปถึงแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทำงาน เมื่อสถานที่ทำงานไม่ได้จำกัดเพียง office และ คนทำงานไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานขององค์การใดองค์การหนึ่ง แต่สามารถทำงานให้กับหลายหลายองค์การ เราจะมีวิธีการจัดการ Work, Workforce and Workplaces อย่างไร เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่เราต้องเตรียมรับมือ คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล CEO กลุ่มบริษัท 2 3 Perspective และผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action
12:30-13:30 | Lunch
 • Future Skills for New world of Work
  A
 • Workforce in 21st Century
  B
 • Leadership in a VUCA World
  C
 • Agile Organization
  D

13.30 - 15.00 | Concurrent sessions A1,B1,C1,D1

15.30 - 17.00 | Concurrent sessions A2,B2,C2,D2

Agenda Day 2
09.15-10.15 | Consumer Platform to People Transformation
หนึ่งในแนวคิดด้าน People Management สมัยใหม่ คือการที่ HR ให้บริการพนักงาน นอกเหนือจากกิจกรรมประจำ เช่น การฝึกอบรม ให้สวัสดิการ ประเมินผลเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น แต่เป็นการทำความเข้าใจพนักงานจากมุมมองความต้องการของพนักงานโดยเปรียบพนักงานเป็นลูกค้า (Consumer) และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน (Employee Experience = EX) หลักการคล้ายกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experience = CX) โดยมีฐานความคิดที่ว่าเมื่อพนักงานได้รับการประสบการณ์ที่ดีจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และสามารถทำให้องค์การได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม ปัจจุบันองค์การที่นำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้ผลอย่างไรและมีบทเรียนที่น่าสนใจอย่างไร
คุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด
10.15-10.45 | Refreshment Break
10.45-12.15 | The Journey of Change and Transformation in HR
รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงในสายงาน HR ถึงการทำ HR Transformation จากจุดเริ่มต้นที่ลงมือทำ ถึง ปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงใดขึ้นกับงานด้าน people management ผู้ที่ลงมือทำจริงได้รับประสบการณ์อะไรบ้าง ปัจจัยสู่ความสำเร็จ อุปสรรคที่เป็นปัจจัยรบกวนให้การ Transformation ในงาน HR มีอะไรบ้าง ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสอดรับกับการพัฒนาองค์การอย่างไรบ้าง รับฟังข้อมูลอันมีประโยชน์เหล่านี้จากผู้บริหารสายงาน HR ที่ลงมือทำจริง และนำไปปรับใช้กับองค์กรของท่าน
คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนาฏฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารศักยภาพองค์กร, รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
12:20-13:30 | Lunch
 • People Analytics
  E
 • OKRs in Action
  F
 • Digital and Social Learning
  G
 • Agile Performance Development
  H

13.30 - 15.00 | Concurrent sessions E1,F1,G1,H1

15.30 - 17.00 | Concurrent sessions E2,F2,G2,H2

Early Bird

21 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2562

 • สมาชิก 7,918 บาท
 • บุคคลทั่วไป 8,988 บาท
ลงทะเบียน
ราคาปกติ

 • สมาชิก 8,988 บาท
 • บุคคลทั่วไป 10,058 บาท
ลงทะเบียน
Venue
Centara Grand at Central Plaza Ladprao