วันที่

16 - 20 สิงหาคม 2564 09:00 - 16:00

สถานที่

Online Conference | Webbrowser

เกี่ยวกับหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

01 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2564 สมาชิก 1,712
บุคคลทั่วไป 2,782

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

วิธีการชำระเงิน

- ชําระเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 111 
   บัญชี ออมทรัพย์ 052-230-3023  หรือ
   บัญชี กระแสรายวัน / เดินสะพัด 052-302-6983

- สั่งจ่ายเป็นเช็ค ในนาม “สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย”

ลงทะเบียน

* กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย


 

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 2 คน คนละ 7,918 บาท 7,918x2=15,836 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
กรณีลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไร?

A

สาเหตุ: ส่วนใหญ่จะเกิดจากการระบุชื่ออีเมลผิด ทำให้ระบบไม่สามารถส่งอีเมลได้

แนวทางแก้ไข: ให้ส่งอีเมลมาแจ้งที่แอดมิน ที่ info@pmat.or.th  เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถไปขอรับใบเสร็จรับเงินได้โดยขอให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือจะขอรับหน้างาน ในวันที่มีการอบรมค่ะ

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์ info@pmat.or.th

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
2/6,2/7 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 0-2374-0855 โทรสาร: 0-2374-0855 ต่อ 8 www.pmat.or.th อีเมล info@pmat.or.th