วันที่

20 - 21 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 17:00

สถานที่

Impact Forum Muang Thong Thani

เกี่ยวกับหลักสูตร

ความท้าทายหลากหลายมิติที่เกิดขึ้นกับองค์การในปัจจุบัน ส่งผลให้หลายองค์การเข้าสู่กระบวนการ Business and Organization Transformation  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านประสบความสำเร็จ คือ “คน” กระบวนการ People Transformation จึงเกิดขึ้น พร้อมกับการเปลี่ยนผ่านองค์การและธุรกิจ กระบวนการในการพัฒนาคนในยุคที่กระแส Disruption มีอิทธิพลต่อองค์การเป็นอย่างมาก  ต้องใช้ความเข้าใจ และต้องใช้เวลา การพัฒนาคนให้เหมาะกับโลกการทำงานแห่งอนาคตนั้นเป็นก้าวใหญ่ที่สำคัญ เราไม่ได้อยู่ในโลกการทำงานที่คนต้องแข่งขันกับเทคโนโลยี หากแต่การทำงานในอนาคตนั้นมนุษย์ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าให้งานและองค์การ  ชุดความคิดที่ว่า เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนคนและทำให้คนลดคุณค่าลง เป็นความคิดที่บิดเบือนไปจากสถานการณ์จริง คนยังคงมีคุณค่าต่อการขับเคลื่อนองค์การ 

พนักงานที่เหมาะกับโลกแห่งอนาคตต้องเป็นคนที่มี Technology Capabilities  มีความสามารถในเชิง Hard Skills ที่ส่งเสริมให้การทำงานในหน้าที่บรรลุเป้าหมาย ในอีกด้านหนึ่งก็ต้องไม่ละเลยที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้มี Soft Skills ที่เหมาะสม และ นอกจากจะพัฒนาให้มีความสามารถแล้วการส่งเสริมให้คนมี จิตสำนึกและมนุษยธรรมก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาให้มี “คนเก่ง” ในองค์การ 

Thailand HR DAY 2019 นำเสนอภายใต้แนวคิด People Transformation: Human x Humane เน้นย้ำให้ คน HR ไม่ละเลยที่จะพัฒนาคนให้มีทั้ง “สมอง” ที่พร้อมต่อการทำงาน และ มี “หัวใจ” ที่พร้อมต่อการร่วมกันสร้างสังคมที่ดี กิจกรรมตลอด 2 วัน ที่จัดขึ้น จึงเน้นให้เกิดการผสมผสานระหว่างการพัฒนาคนในด้าย  Hard Skills ,Soft Skills และ Open Mindset ผ่านกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายสาระความรู้จากองค์ปาฐก และ วิทยากรชั้นนำ รวมถึงการถ่ายมทอดประสบการณ์ ในรูปแบบ Real Practices Show & Share โดยวิทยากรชั้นนำกว่า 60 ท่าน ผ่าน 30 กว่าหัวข้อการสัมมนา 

ขอเชิญมาร่วมแสวงหาแนวทางการพัฒนาทั้งสมอง (Head) และ หัวใจ (Heart) ของ คนในองค์กร ได้ที่งาน Thailand HR Day 2019 - People Transformation : Human X Humane วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562  @IMPACT Forum, Muang Thong Thani

รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2kJxl6Y

ค่าลงทะเบียน

20 กันยายน - 13 พฤศจิกายน 2562 (Early Bird) สมาชิก 7,383
บุคคลทั่วไป 8,453
14 - 15 พฤศจิกายน 2562 สมาชิก 8,453
บุคคลทั่วไป 9,523

สมัครตั้งแต่ 3-4 ท่าน รับส่วนลดทันทีท่านละ 300 บาท
สมัครตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันทีท่านละ 500 บาท

วิธีการชำระเงิน

- ชําระเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 111 
   บัญชี ออมทรัพย์ 052-230-3023  หรือ
   บัญชี กระแสรายวัน / เดินสะพัด 052-302-6983

- สั่งจ่ายเป็นเช็ค ในนาม “สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย”

ลงทะเบียน

* กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย
 

การชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 2 คน คนละ 7,918 บาท 7,918x2=15,836 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
กรณีลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไร?

A

สาเหตุ: ส่วนใหญ่จะเกิดจากการระบุชื่ออีเมลผิด ทำให้ระบบไม่สามารถส่งอีเมลได้

แนวทางแก้ไข: ให้ส่งอีเมลมาแจ้งที่แอดมิน ที่ info@pmat.or.th  เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

Q
สามารถชำระเงินได้ด้วยวิธีใดบ้าง

A

- ชําระเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 111 บัญชีเดินสะพัด 052-3-02698-3

- เช็ค สั่งจ่าย ในาม สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

*กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่ info@pmat.or.th

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถไปขอรับใบเสร็จรับเงินได้โดยขอให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือจะขอรับหน้างาน ในวันที่มีการอบรมค่ะ

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์ info@pmat.or.th

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
2/6,2/7 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 0-2374-0855 โทรสาร: 0-2374-0855 ต่อ 8 www.pmat.or.th อีเมล info@pmat.or.th