ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 4 และ 5 รอบสอบ 1/2561

ประกาศสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 4,5 รอบสอบ 1/2561

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้จัดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2561 ชั้นคุณวุฒิ 3, 4 และ 5 ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 นั้น
บัดนี้การทดสอบและการพิจารณาคะแนนสอบได้สิ้นสุดลงแล้ว สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ชั้นคุณวุฒิ 4 , 5 ตลอดจน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ให้ทราบ ดังนี้

Attachments:
Download this file (2561-1-4.pdf)2561-1-4.pdf[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 1-2561 ชั้นคุณวุฒิ 4]152 kB
Download this file (2561-1-5r2.pdf)2561-1-5r2.pdf[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 1-2561 ชั้นคุณวุฒิ 5]179 kB

Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.