ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3 รอบสอบ 1/2561 (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ประกาศสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3 รอบสอบ 1/2561 (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบข้อเขียน

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2561 (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดยเปิดรับสมัครสอบ ชั้นคุณวุฒิ 3 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 นั้น
สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมี กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้

Attachments:
Download this file (2561-1-cm.pdf)2561-1-cm.pdf[รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ชั้นคุณวุฒิ 3 รอบสอบ 1/2561 (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)]431 kB

Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.