ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3, 4 และ 5 รอบสอบ 2/2561(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2561 โดยเปิดรับสมัครสอบ ชั้นคุณวุฒิ 3, 4 และ 5 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น
สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมี กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้

Attachments:
Download this file (2-2561-nida-rev1.pdf)2-2561-nida-rev1.pdf[รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ชั้นคุณวุฒิ 3,4,5 2561 เพิ่มเติม]137 kB
Download this file (2-2561-nida.pdf)2-2561-nida.pdf[รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ชั้นคุณวุฒิ 3,4,5 2561]491 kB

Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.