ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 รอบสอบ 3/2561 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2561 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเปิดรับสมัครสอบ ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นั้น
สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมี กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้

Attachments:
Download this file (3-2561-w34-psu-r3.pdf)3-2561-w34-psu-r3.pdf[รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ชั้นคุณวุฒิ 3,4 รอบสอบที่ 3/2561]524 kB

Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.